Fysiotherapie

Fysiotherapie
De fysiotherapeut is bij uitstek de deskundige als het gaat om klachten van het bewegingsapparaat Door gerichte adviezen, een goede begeleiding en een effectieve behandeling kunnen we u, binnen uw eigen mogelijkheden, weer optimaal laten  bewegen en functioneren.

Ook spanning en stress kunnen een oorzaak zijn van klachten als hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, hyperventilatie, spier- en gewrichtspijn, hartkloppingen en onbegrepen pijnklachten. Er kan dan sprake zijn van een verstoorde balans tussen spanning en ontspanning, belasting en belastbaarheid. Met uw actieve inzet en onze deskundige begeleiding kan die verstoorde balans hersteld worden.

Specialisaties
– FOI
– Nek-, Schouder- Armklachten (NSA, methode Stenvers)
– Myofasciale Triggerpoints
– Dry Needling
– Balans- en Stabiliteitstraining
– Valpreventie en valtraining
– M.Parkinson

FOI / FMT (Functionele Manuele Therapie)
FOI is een geheel nieuw behandelingsconcept, afgeleid van verschillende stromingen in de manuele therapie. Het gaat ervan uit dat het menselijk lichaam op een of andere manier een probleem zal opvangen en compenseren. De praktische ervaring laat zien dat de compensatiemechanismen zich over het gehele lichaam verdelen, maar altijd met een vastgelegd systeem. Daarom zijn deze compensatiemechanismen heel makkelijk te herkennen.

Pijnklachten lokaal behandelen is in de FOI absoluut niet aan de orde. Wij onderzoeken en behandelen altijd de samenhang binnen het lichaam. Daardoor werkt deze methode snel en efficiënt.
Wij maken gebruik van zachte technieken, meestal oscillerende bewegingen.

NSA (Nek-Schouder-Armklachten)
Voor de behandeling van specifieke schouderklachten en de relatie tot nek- en armklachten zijn wij gespecialiseerd in de “NSA-methode” en als zodanig geregistreerd in het NSA register. Dr. J.D. Stenvers was de grondlegger van deze methode welke is ontwikkeld op grond van jarenlang onderzoek in samenwerking met verschillende universiteiten en het Universitair Medisch Centrum Groningen. De kracht van het onderzoek lag o.a. in het maken en interpreteren van röntgenfilms van bewegingen van de schouder bij een grote onderzoekpopulatie.

 De basis van de behandelmethode ligt in het herstellen van de normale beweeglijkheid van vooral de schouder. Deze heeft altijd een samenhang met nek, schouderblad, bovenste deel borstwervelkolom, sleutelbeen en borstbeen.

 Wij kunnen gebruik maken van myofeedback apparatuur. Dit maakt het mogelijk spierspanning te meten zodat u inzicht kan krijgen in de daadwerkelijke spierspanning tijdens rust en/of beweging.
Meest voorkomende klachten die op deze manier kunnen worden behandeld zijn:
Frozen shoulder (vastzittende schouder)
Instabiele schouder ( uit de kom schieten)
Pees(schede)ontsteking bij slecht bewegende schouder en nek
Overbelastingsklachten van spieren in schouder en arm (KANS ofwel vroeger RSI genoemd)

Myofasciale Triggerpoints
Een myofasciaal triggerpoint (pijnlijke spierverharding) is een zeer drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. Een strakke streng is waar te nemen met een plaatselijke verdikking ter grootte van een rozijn. Deze plek kan bij druk een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. De patiënt herkent in deze uitstralende pijn zijn klacht.
Een myofasciaal trigger point kan ontstaan door een acute of chronische overbelasting welke te maken kan hebben met “beroepshoudingen” en leefgewoontes. Soms is de oorzaak niet duidelijk en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen.
De behandeling kan bestaan uit:
– triggerpoint compressie d.m.v. aanhoudende druk op het punt
– cirkelvormige knedingen met toenemende druk
– warmte applicatie
– contract-relax (aanspannen en ontspannen)
– leren ontspannen van de spier
– houdingsadviezen en eventuele (rek-)oefeningen
– Dry Needling

Wij kunnen gebruik maken van myofeedback apparatuur. Dit maakt het mogelijk spierspanning te meten zodat u inzicht kan krijgen in de daadwerkelijke spierspanning tijdens rust en/of beweging
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de mogelijkheid waarmee de veroorzakende en klachtonderhoudende factoren worden aangepakt.  Ook zal een groter aantal behandelingen nodig zijn als de periode tussen het ontstaan van de klacht en het begin van de behandeling groter is.

Dry Needling
Dit is een behandelmethode die behoort tot het gebied van de fysiotherapeut. De behandeling is gericht op het uitschakelen van triggerpoints in de spieren die de oorzaak zijn van de klachten.
Via het gericht aanprikken met een dunne naald worden spierverhardingen losgemaakt. Het doel tijdens de behandeling is het opwekken van een zogenoemde ‘twitch response’ waarna de spier zich kan ontspannen. Tijdens een behandeling worden meerdere spieren aangeprikt aangezien deze invloed hebben op de gehele bewegingsketen. Er wordt géén vloeistof in de spier gespoten.
Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint aangeprikt wordt, ontstaat de bovengenoemde twitch. Dit is een onwillekeurige aanspanning van de spier, welke een soort krampgevoel teweeg kan brengen. Daarna ontspant de spier zich.
Voor de behandeling gelden dezelfde aandachtspunten als hierboven beschreven onder het kopje Myofasciale Triggerpoints

Balans- en Stabiliteitstraining
Balans en stabiliteit zijn voorwaarden om goed te kunnen bewegen. Instabiliteit is soms moeilijk waar te nemen voor mensen en kan daardoor ongemerkt voor problemen zorgen.
In balanstraining zien wij een onlosmakelijk verband tussen geest en lichaam. Als wij lichamelijk in disbalans zijn, zal dat onherroepelijk gevolgen hebben voor de psychische gesteldheid en andersom.
Stabiliteitstraining is erop gericht de mens als geheel op orde te brengen en houden. Er zal altijd in ketens worden gewerkt. Voor een goed functionerende schouder is rompstabiliteit een vereiste. Voor knieproblematiek zullen de heupen moeten worden vrijgemaakt.

Te vaak wordt bij stabiliteit uitgegaan van een bewust proces van spieraanspanning en kracht. Wij gaan uit van een balanssituatie waarbij u tot inzicht komt dat ontspanning juist meer stabiliteit oplevert.

Valpreventie en valtraining
Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Zo’n val kan vervelende gevolgen hebben.
In onze behandelingen proberen wij, indien uw klacht daarom vraagt, al wel aandacht te schenken aan het individueel begeleiden/trainen om vallen te voorkomen. Naast preventie geven wij ook training in hoe te vallen en uiteraard om hoe weer op te staan.

M. Parkinson
Na jarenlange ervaring en ook scholing op het gebied van de Ziekte van Parkinson hebben wij nog steeds veel Parkinsonpatiënten in de praktijk. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en Martini Ziekenhuis Groningen hebben in voorgaande jaren een duidelijk traject uitgezet om deze patiëntengroep optimale zorg te bieden en hebben daar fysiotherapeuten bij betrokken. Daar hebben wij als praktijk een rol in kunnen spelen.

Sinds enige jaren is er vanuit Nijmegen een landelijk netwerk opgezet van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Praktijk Movere is aangesloten bij dit ParkinsonNet.

Praktijk Movere
Nieuwe Akkers 18
9765 GC  Paterswolde
T: 050-309 18 64
E: info@praktijk-movere.nl
BTW-id: 

Maandag8.00 - 18.00 uur
Dinsdag8.00 - 21.00 uur
Woensdag8.00 - 18.00 uur
Donderdag8.00 - 21.00 uur
Vrijdag8.00 - 17.00 uur
WIJ BRENGEN
IN BEWEGING