Behandeling COVID-19 patiënten na ziekteperiode thuis of na ontslag uit ziekenhuis binnen Praktijk Movere

Praktijk Movere zit niet stil. De terugloop in het aantal behandelingen en de dagen niet geheel gevuld met videobellen en telefonische consulten biedt ruimte voor wat anders: vakliteratuur lezen over mogelijkheden van herstel na besmetting van het Coronavirus ofwel COVID-19.

Herstellen van spierzwakte door de fysiotherapeut

Bedlegerigheid met eventueel beademing leidt onvermijdelijk tot vermindering van het spierweefsel. Zuurstoftekort, met als gevolg slechte doorbloeding van de weefsels, en een verminderde voedingstoestand verergeren dit zelfs nog. Ook kunnen ontstekingsstofjes schade aan spieren veroorzaken.

Als fysiotherapeut kunnen we, samen met andere professionals, ondersteunen in het herstel.

Leren omgaan met de veranderde situatie door de haptotherapeut

Door de abrupte confrontatie met de eigen kwetsbaarheid en soms zelfs met de eigen sterfelijkheid kan het leven ineens volkomen ontregeld zijn. Waar we eerst zingeving konden vinden in de ons vertrouwde manier van leven, kan dat plots in een ander perspectief komen te staan. En hoe  verhouden wij ons na een gebeurtenis met grote impact tot onszelf en tot de ander?

Binnen de haptotherapeutische begeleiding bieden wij mogelijkheden om vanuit de gevoelsbeleving de verbinding te maken naar het wezenlijke in ons zelf. Van daaruit kunnen wij weer de stap maken naar hoe om te gaan met onze omgeving.

Zie eventueel www.haptonomie.com voor verdere informatie omtrent haptonomie.

Deze benaderingswijze benadrukt de gevoelsbeleving en staat als therapie op zichzelf. Ook kan het  een aanvulling zijn op meer cognitief gerichte therapieën.

Fysiotherapie op haptonomische basis

Werken aan het lichamelijke herstel met aandacht voor de gevoelsbeleving.

Praktijk Movere
Nieuwe Akkers 18
9765 GC  Paterswolde
T: 050-309 18 64
E: info@praktijk-movere.nl
BTW-id: 

Maandag8.00 - 18.00 uur
Dinsdag8.00 - 21.00 uur
Woensdag8.00 - 18.00 uur
Donderdag8.00 - 21.00 uur
Vrijdag8.00 - 17.00 uur
WIJ BRENGEN
IN BEWEGING